Heb jij ook een goed idee?

Listen!

Er wordt tegenwoordig veel verwacht van jongeren. Vaak ervaren jongeren druk om in het perfecte “plaatje” te passen dat door sociale media geschetst wordt. Er wordt te weinig gepraat over “normale” dingen, en als je niet aan de hoge sociale eisen voldoet, hoor je er niet bij. Jongeren vinden het lastig om over hun mentale gezondheid te praten of ze worden niet goed begrepen. Merel, Jori en Brittney vinden het belangrijk dat er meer begrip komt voor deze jongeren en hun klachten, en dat deze jongeren een stem krijgen. Dit is de reden dat zij Listen! organiseerde. 

Listen! is georganiseerd door Merel, Jori en Brittney, drie jongeren die zelf ook te maken hebben met stress en werkdruk gerelateerde klachten. Zelf merken zij dat oudere generaties vaak niet dezelfde moeilijkheden hebben als jongeren, en dat zij de jongeren niet goed begrijpen.

Wat is Listen!?
Listen! is een eendaags evenement georganiseerd door jongeren voor oudere generaties. Tijdens Listen! stap je als ouder, docent of professional in de wereld van de jongeren. Bezoekers leren over de mentale gezondheid van jongeren door middel van een korte film, sprekers (jongeren en ervaringsdeskundigen) en een jongerenpanel. Een gevarieerd aanbod aan kijk en luistermateriaal creëert het programma van Listen!

Het doel van Listen! is dat de oudere generaties met dit totale programma meer kennis en begrip krijgen, en meer hulp/steun kunnen bieden aan jongeren die deze klachten ervaren. Dit was de motivatie van Merel, Jori en Brittney om Listen! te organiseren.

Sfeerschets
Als oudere is het soms lastig te begrijpen hoe jongeren zich voelen. Daarom ga je naar Listen! om hier meer over te leren. Tijdens het evenement krijg je door het kijken en luisteren naar de verhalen en ervaringen van jongeren en experts veel nieuwe inzichten over hoe ze zich nou voelen. Je vertrekt met een goed gevoel en je kan niet wachten om zelf met de gegeven tips aan de slag te gaan. “Misschien is het dan toch niet alleen maar pubergedrag!”

Waar en Wanneer? 
Listen! vond plaats op vrijdagavond 1 oktober om 20:00 uur bij OPEN (Vesteplein 100) in Delft.

Thema: Quarterlife Crisis
Resultaat: Ouders, jongerenwerkers en andere volwassenen hebben een inkijkje in de wereld van jongeren gekregen!
Fase: Afgerond