Heb jij ook een goed idee?

A City Of One’s Own

Het enige wat een schrijver nodig heeft is een ruimte voor zichzelf (oké, en misschien een beetje geld), stelt Virginia Woolf in haar beroemde essay A Room of One’s Own. Ondanks dat het voor een jongvolwassene anno 2023 al bijna onmogelijk lijkt om een woning – laat staan een werkruimte of atelier – te vinden, barst het ook in Haarlem van inspirerende ruimtes.

Het wordt tijd dat we hier als stad creatiever gebruik van gaan maken. In de complexe tijden waarin we leven is het misschien wel belangrijker dan ooit om met onze omgeving, elkaar en onszelf in verbinding te blijven. Het schrijven en delen van verhalen, zeker die van jonge generaties, is hierbij essentieel. Schrijvers scheppen verhalen die de toekomst vormgeven. 

Met A City Of One’s Own heeft Anouk Harkmans (22) verschillende plekken in Haarlem omgetoverd tot schrijversresidenties en zich ondergedompeld in alles wat de locaties te bieden hebben. Het ging om

1. Pieter Teylers Huis 

2. Kathedraal Sint-Bavo 

3. Bibliotheek Haarlem centrum 

4. Parksessies festival 

5. Molen De Adriaan 

Per locatie liet zij zich inspireren voor (poëtische) essays, die zijn samengevoegd tot een bundel, telkens voorzien van een andere illustratie van een Haarlemse illustrator of beeldend/grafisch kunstenaar. Deze ‘nomadische’ manier van werken (schrijven) sloot goed aan bij het karakter van Anouk haar teksten, waarin zij continu op zoek ging naar nieuwe manieren om zich te verhouden tot zowel maatschappelijke, universele thema’s, als persoonlijke gevoelens en ervaringen. Middels het schrijven leert zij zichzelf en de wereld gaandeweg beter te begrijpen. 

Naast het residentie project en het uitgeven van de bundel heeft Anouk ook, samen met de vormgevers, een expositie vormgegeven bij ABC architectuur centrum.

Dit aanbod was geaccepteerd met de volgende uitgangspunten:

  1. Een feestelijke presentatie van de essaybundel A City of One’s Own
  2. Een tentoonstelling van zowel alle eindresultaten, als het schrijfproces per locatie

De presentatie van de bundel was daarnaast ook een feestelijke opening van de expositie bij ABC. Alle locaties, makers, partners, geïnteresseerden en overige betrokkenen waren hiervoor uitgenodigd. De opkomst van de lancering was enorm goed en de eerste druk oplage was gelijk al verkocht. Momenteel zit ze nu al op de derde druk van de essaybundel door de grote vraag van het netwerk uit de stad Haarlem.

Wilt u ook een essaybundel? Check voor verkoop en het vervolg van het project A City of One’s Own het Instagram account: @verboeiend


Resultaat: Essaybundel + expositie ABC Architectuur centrum
Fase: afgerond - resultaat is te koop