Heb jij ook een goed idee?

Zoet en Zoutminnend

Lichtpuntjes zijn die kleine dingen die de dag dierbaarder maken. Bijvoorbeeld wanneer je door de duinen struint, op het Spaarne vaart, wandelt in het park of fietst in de stad. Dan word je weleens vergezeld door fluitende vogels, zoemende hommels op bloemen en kun je struikelen over een egel of pad. Als padden oversteken, kruisen de paden tussen mens en dier. Maar te midden van deze momenten hebben de dieren een eigen wereld. Deze wereld is nauw verweven met onze omgeving. 

In deze wereld maken mensen het leven van planten en dieren niet altijd makkelijk, waardoor ze tegen problemen aanlopen of vliegen. 

Deze wereld, met bijbehorende klimaatveranderingen wil Sophia graag in kaart brengen voor kinderen op een vriendelijke maar ook urgente manier. Door middel van een serie aan illustraties met bijbehorende tekst, worden elementen in verschillende natuurlijke omgevingen van bijvoorbeeld wilde landdieren, insecten in de stad tot aan de organismen in het Spaarne betrokken. 

Sophia heeft daarom haar project “Zoet en Zoutminnend” in het leven geroepen. Met een speelse aanpak wil ze laten zien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op ons milieu en hoe dit verweven is met de lokale verhalen van deze verborgen wereld.

Dit zal ze laten zien via een serie illustraties in boekvorm en ze zal het vervolgens presenteren in de omgeving Haarlem in een educatieve expositie. Dit wil Sophia doen om zo de mensen in het stedelijk gebied direct in aanraking te laten komen met de gevolgen van menselijke activiteiten op de wilde dieren.

De exacte locatie en datum volgen nog. Sophia en haar project Zoet en Zoutminnend is te volgen via haar Instagram account of website. https://www.instagram.com/sophiabernson_fie/ of https://sophiabernson.wixsite.com/design


Resultaat: Publicatie + expositie
Fase: In ontwikkeling