Heb jij ook een goed idee?

Warmth Wave

Steeds meer mensen hebben het financieel zwaar. Stijgende energieprijzen, steeds hogere kosten om je huis te verwarmen, het leven wordt steeds duurder. Om geld te besparen wordt er van heel Nederland verwacht dat de verwarming wat lager komt te staan. Kortom, mensen zitten steeds vaker in de kou. 

Het project Warmth Wave was bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Warmth Wave bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel was het maken van warme kledingstukken zoals mutsen, sjaals en dekens. Mensen uit Haarlem konden dit zelf maken. Dit is gedaan door het maken van kledingstukken door middel van breien, haken, weven en nog veel meer. Het tweede onderdeel was het uitdelen van deze kledingstukken. Dit doen we in samenwerking met Share Local, zodat de kledingstukken terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. We richten ons specifiek op gezinnen en individuen die behoefte hebben aan warmte en comfort tijdens de koude periodes

Wij zijn Alexander, Jimmy en Nina van stichting STAD. Wij vinden dat iedereen recht heeft op warmte in de wintermaanden, ongeacht hun financiële situatie. Het idee is ontstaan uit de wens om iets tastbaars en zinvols bij te dragen voor mensen die het financieel zwaar hebben.

Kleine gebaren kunnen een grote impact hebben. Door warmte te bieden, wilden we niet alleen fysiek comfort bieden, maar ook een gevoel van gemeenschap en zorgzaamheid bevorderen. Samen met mensen maken we kleren, om hen handvatten te geven om actief bij te dragen aan een positieve wereld. 

Uiteindelijk zijn er ongeveer 60 kledingstukken opgehaald, deze zijn gegeven aan de opvang voor dak- en thuislozen.

Thema: Armoede
Resultaat: 60 kledingstukken voor dak en thuislozenopvang
Fase: afgerond