Heb jij ook een goed idee?

Anne Fleur Goes Emo

2 op de 3 vrouwen, 1 op de drie 3 mannen en ruim 50% van de jongeren heeft er last van; straatintimidatie. Dit begrip zal vast niet nieuw voor je zijn. Keer op keer worden er nieuwe campagnes en initiatieven georganiseerd om straatintimidatie tegen te gaan. Toch gebeurt dit nog veel en wordt de verantwoordelijkheid vaak bij de slachtoffers neergelegd. Wij wilden hier actie op ondernemen en zo bedachten wij “Anne-Fleur goes emo”.

Wat is Anne-Fleur goes emo?

Wij wilden een initiatief bedenken wat actie onderneemt tegen straatintimidatie, zonder de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer neer te leggen. Zo bedachten wij het concept “Anne-Fleur goes emo”. Met “Anne-Fleur goes emo” willen wij personen die binnen de sociale normen vallen omtoveren tot personen die hierbuiten vallen. Dit willen wij doen door mensen uit diverse alternatieve subculturen uit te nodigen voor deze make-over. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan en zo meer leren over elkaar en de verschillende subculturen. Na de make-over gaan wij met de “Anne-Fleurs” de straat op in Haarlem-centrum om erachter te komen hoe het is om geïntimideerd te worden op basis van je uiterlijk.

Op deze manier willen wij een betere band creëren, vooroordelen laten verdwijnen & inlevingsvermogen creëren. Mensen kunnen zo beleven hoe het is om op basis van je uiterlijk uitgescholden of gekleineerd te worden. Zo worden zij hopelijk gestimuleerd om in te grijpen wanneer zij dit zelf zien of hiermee stoppen als zij dit zelf doen.

Straatinterviews

Om ervoor te zorgen dat Anne-Fleur goes emo een echt verschil kan maken gaan wij ook straatinterviews houden. Dat willen wij doen, zodat wij meer mensen hierbij kunnen betrekken en aan het denken kunnen zetten over hun eigen gedrag en houding omtrent straatintimidatie. Dit willen wij doen door middel van uitdagende en confronterende vragen stellen. Ook hopen wij zo meer mensen te kunnen betrekken bij de make-over. Met deze beelden en de beelden van de make-over willen wij uiteindelijk een mini-documentaire maken. 

Voor wie?

Zoals je misschien wel hebt gemerkt hebben wij voor een stereotyperende titel gekozen. Dit hebben wij gedaan, zodat de nadruk wordt gelegd op het stereotiepe beeld dat iedereen van elkaar heeft op basis van elkaars uiterlijk. Desondanks is iedereen welkom om mee te doen met deze make-over. Het is vooral belangrijk dat je respectvol met anderen om kunt gaan en openstaat voor andere meningen, visies en stijlen. Daar gaat dit project immers om.

Waar & wanneer?

Wij willen “Anne-Fleur goes emo” organiseren in het Slachthuis. Het Slachthuis is een  sociale plek waar iedereen welkom is en bovendien een thuishaven voor vele subculturen in Haarlem. Wij denken dat de sfeer, geschiedenis en de mensen van het Slachthuis perfect passen bij de doelgroep die wij willen bereiken en de boodschap die wij willen overbrengen.

Anne Fleur goes emo staat gepland voor 18 april.

Thema: straatintimidatie