SLETTEN STEEG

Naroepen, achtervolgen of betasten; allerlei jongeren hebben te maken met onveiligheid op straat. En het lijkt tegenwoordig overal. Vooral in stedelijke gebieden, zoals hier in Haarlem, voelt 75% zich weleens onveilig op straat. Het probleem lijkt ongrijpbaar, maar de ervaringen spreken boekdelen. 

De SLETTEN STEEG was een expositie in een steeg in Haarlem waar diverse werken hingen die gingen over straatintimidatie. Onder de grote prints hingen, in de vorm van protestborden, teksten met ervaringen, adviezen en/of quotes. Iedere bezoeker kreeg van ons een koptelefoon, waarop verschillende verhalen te horen zijn van slachtoffers.

De SLETTENSTEEG was voor iedereen die weleens op wat voor manier dan ook te maken heeft gehad met straatintimidatie. Dat konden mensen zijn die zelf overlast ervaren en daardoor zich gesteund voelen of veiliger voelen of daders die er van kunnen leren.

Met de SLETTENSTEEG hebben wij een veilige omgeving gecreëerd voor de bezoekers, een plek waar mensen samen zijn gekomen en hun ervaringen konden delen en naar andermans ervaring hebben geluisterd.

We voelen een urgente noodzaak om straatintimidatie aan te pakken, omdat we weten dat er een grote groep jongeren is die er dagelijks last van hebben. Zo ook wij zelf. Wij zijn Janna, Siebe en Aisha en streven naar een veiligere en inclusievere omgeving voor iedereen.

Onderzoek onder jongeren van de leeftijd van 12 tot 25 jaar wijst uit dat 2 op de 3 meisjes en vrouwen zijn lastiggevallen in 2020 en 2021. Voor jongens en mannen ligt dit gemiddelde op ongeveer 1 op de 3. Meisjes en vrouwen hebben het vaakst te maken met nafluiten, naroepen en nasissen. Naast vrouwen zijn ook mensen uit de LHBTQIA+-community, mensen met een beperking en mensen die zich duidelijk religieus uiten vaak slachtoffer. (Seksuele) Intimidatie op straat zorgt voor een onveilig gevoel en daar willen wij met onze expositie aandacht voor vragen.

De expositie vond plaats in de Schoutensteeg in Haarlem, dit omdat deze steeg in onze research naar voren kwam als een steeg die voor sommigen beladen is door straatintimidatie. De expositie vond plaats op vrijdag 19 april en maandag 22 april.

Deel dit via:
Birgit