Heb jij ook een goed idee?

Rafel

Aan de rafelranden van een stad gebeurt het. Daar waar onderkomens goedkoop zijn en creatieve geesten elkaar opzoeken, ontstaan nieuwe ideeën die een stad verder brengen. Die een stad als vernieuwend en cultureel op de kaart kunnen zetten. Sterker: zonder rafelranden is Haarlem gedoemd een saaie eenheidsworst te worden. In elke stad zijn deze rafelranden aanwezig, van plekken als Skatecafe in Amsterdam-Noord, Hal25 in Alkmaar, de Pip in Den Haag, Weelde in Rotterdam, De Wibar in Leiden, en ga zo maar door. Toch is een plek als deze of ook maar iets wat hierop lijkt niet in Haarlem aanwezig. Eeuwig zonde, want hierdoor draai je als stad rondjes en is er weinig tot geen creatieve ruimte voor ontwikkeling of samenwerking voor jonge creatieveling of ondernemers. Precies om de leegte binnen de rafelranden van Haarlem te vullen zijn Sam (23) en Bob (20) Lochs het project ‘RAFEL’ gestart. 

‘RAFEL’ is een project in Haarlem dat door en voor jonge creatievelingen is opgezet om het belang van rafelranden in de stad zichtbaar te maken. Dit project onderzoekt, omhelst en maakt de rol van deze rafelranden in de stad zichtbaar door middel van kunst en cultuur in een ‘verlaten gebouw’. Jongeren staan centraal in dit project omdat zij vaak de bron zijn van vernieuwende ideeën en op een laagdrempelige manier nog snel kunnen ondernemen. En bovenal omdat jongeren vaak te vinden zijn op deze door anderen over het hoofd geziene plekken en hier ook een behoefte is.

Het doel van het project is om op een speelse manier een groot probleem aan te pakken: het gebrek aan ruimte in de stad voor rauwe plekken. Er staan veel gebouwen leeg, maar vanwege andere bestemmingsplannen, wordt het omgebouwd tot woningen of blijven ze zelfs jaren leeg staan. Dit project biedt geen directe oplossing voor dit probleem, maar zet wel aan tot denken over het gebruik en de inrichting van deze plekken. ‘RAFEL’ streeft ernaar om een dialoog op te starten en aandacht te vestigen op deze vaak vergeten gebieden van de stad. Het project is een oproep tot actie, een oproep tot herwaardering van de rafelranden en hun potentieel om bij te dragen aan de culturele en artistieke rijkdom van de stad.

Daarom gaan Sam en Bob in samenwerking met een groep jonge creatievelingen en wat hulp van STAD een leegstaand pand voor drie weken lang inzetten als creatieve broedplaats / rafelrand. Niet alleen om mensen aan het denken te zetten, maar vooral ook om te laten zien dat er daadwerkelijk vraag is naar een RAFEL plek.


Fase: Concept