Raad van Toezicht

STAD heeft naast haar medewerkers en bestuur een Raad van Toezicht. Onze Raad van Toezicht is in 2012 opgericht. De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe specialisten die toezicht houden op de besluiten van de raad van bestuur. Zij komen drie keer per jaar bijeen om de handelingen van het bestuur te controleren of deze overeenkomt met de statuten. De Raad van Toezicht bestaat uit Sascha Baggerman, Jaap Warmenhoven, Willem-jan Merckel.

STAD is supertrots op haar Raad van Toezicht. Het is een Raad die bij STAD past: de leden zijn jong, gezellig en ambitieus binnen eigen vakgebied. Onze secretaris is Jaap Warmenhoven. Jaap is behalve consultant de leadzanger van verschillende bands – Hit Me TV, The Benelux. Willem-Jan Merckel is penningmeester. Willem-Jan heeft een financiële achtergrond bij verschillende banken. Op dit moment is Willem-Jan werkzaam bij Parcom Capital. De voorzitster van de Raad is Sascha Baggerman. Sascha is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en momenteel actief in het sociaal domein en expert op het gebied van de WMO, participatie en de Jeugdwet.

Deel dit via: